Kosten Jeugdzorg: Vanaf januari 2015 valt de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betekent dat onze zorg niet meer valt onder de Zorgverzekeringswet en dus niet meer wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. Psychologenpraktijk Griffioen heeft een contract met alle gemeenten van Holland Rijnland (www.HollandRijnland.nl). Woont u in een van deze gemeenten dan declareren we geleverde zorg direct bij uw gemeente. Voor Kind & Jeugdzorg geldt geen eigen risico en worden er- ook niet naderhand- kosten in rekening gebracht. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een verwijzing van de (huis)arts of van de gemeente nodig. Dit kan bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn.

Woont u in een andere gemeente of heeft u geen verwijzing, maar wilt u wel gebruik maken van onze zorg, dan wordt het uurtarief van 95 euro gerekend en is er geen vergoeding vanuit de gemeente. Per 01-01-2018 vallen de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn niet meer onder Holland Rijnland. Deze gemeenten hebben jeugdzorg ingekocht bij GO! voor jeugd ; een samenwerkingsverband van Cardea, Curium, Gemiva-SVG Groep, Horizon, Ipse de Bruggen, Kwadraad, de Opvoedpoli en Prodeba. Dit betekent dat geleverde zorg aan inwoners van deze gemeenten niet langer vergoed wordt door Holland Rijnland.