Kosten Volwassenenzorg Vergoeding van de psychologische zorg voor volwassenen valt onder de basisverzekering. Er is geen sprake van een eigen bijdrage, u betaalt echter wel eerst uw eigen risico. Als u voor dit jaar uw eigen risico al betaald heeft zijn er geen verdere kosten. We adviseren u om contact op te nemen met uw verzekeraar voor het nog open staande ‘eigen risico’ -bedrag. Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar is een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist met daarop vermeldt dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft. De rekening wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een rekening (indien nog niet verbruikt) betreffende het eigen risico.

Niet alle diagnoses komen voor vergoeding in aanmerking. Aanpassingstoornissen, relatieproblemen, opvoedingsvragen, echtscheidingsproblematiek, ongecompliceerde rouw en werk gerelateerde problematiek vallen buiten de verzekering. De praktijk heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars (Uitgezonderd de Friesland). Een overzicht hiervan vind u hier.