Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?   Omdat u gebruik maakt van onze diensten of in contact staat met de praktijk Griffioen Psychologie heeft u privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, aan ons opgegeven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
De onderstaande gegevens hebben wij voor administratieve of praktische doeleinden nodig.
• Voor- en achternaam
• Geslacht ???
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Burgerservicenummer (BSN)

Waarom hebben we deze gegevens nodig?   Griffioen Psychologie heeft uw persoonsgegevens nodig om praktische redenen zoals contact met u opnemen maar ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor overeenkomsten met verzekeraars of gegevens voor onze aangifte bij de belastingdienst.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?   Griffioen Psychologie bewaart uw persoonsgegevens zo lang deze noodzakelijk zijn om de reden dat we deze gegevens oorspronkelijk hebben verzameld. De bewaartermijn voor uw persoonsgegevens is 7 jaar omdat verzekeraars binnen deze tijd declaraties kunnen controleren.

Delen van persoonsgegevens met derden   Griffioen Psychologie verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instellingen die uw gegevens verwerken op ons verzoek, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies op de website   Griffioen Psychologie gebruikt op de website geen cookies of vergelijkbare technieken die uw gegevens of informatie over uw gedrag verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Griffioen Psychologie. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beheren in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@griffioen.info
We reageren binnen twee weken op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens   Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging   Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Iedere persoon die bij ons toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.